Bałtycka Baza Masowa

 

Bałtycka Baza Masowa to spółka powołana w 1997 przez Port Gdynia Holding S.A. oraz Zakłady Azotowe 'PUŁAWY' S.A. w celu obsługi eksportu polskich produktów chemicznych, a w szczególności nawozów sztucznych. W latach 1997-1999 w ramach działalności spółki wybudowane zostały dwa terminale przeładunkowo-składowe, jeden do obsługi ładunków masowych płynnych, drugi do obsługi ładunków masowych sypkich luzem.

W 1999 roku uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz rozpoczęto eksploatację nowo wybudowanych terminali. W chwili obecnej Bałtycka Baza Masowa świadczy szeroki wachlarz usług przeładunkowo-składowych takich jak:

  • obsługa eksportu masowych ładunków sypkich luzem


  • obsługa importu masowych ładunków sypkich luzem


  • składowanie masowych ładunków sypkich, w tym prowadzenie magazynu celnego


  • konfekcjonowanie masowych ładunków sypkich


  • obsługa eksportu masowych ładunków płynnych


  • obsługa importu masowych ładunków płynnych


  • składowanie masowych ładunków płynnych neutralnych oraz III klasy niebezpieczeństwa pożarowego.Terminale Bałtyckiej Bazy Masowej usytuowane są w najstarszej części Portu Gdynia, w rejonie Basenu III, przy Nabrzeżu Szwedzkim oraz Nabrzeżu Inżyniera Wendy. Dogodna lokalizacja w pobliżu wejścia głównego do portu oraz parametry eksploatacyjne nabrzeży sprawiają, że stanowiska statkowe Bałtyckiej Bazy Masowej są atrakcyjne i wygodne dla klientów.

Nowoczesne wyposażenie oraz zautomatyzowany proces sterowania i kontroli ciągów przeładunkowych pozwala na efektywną organizację pracy oraz wydajną realizację zleconych usług. Wszystkie procesy technologiczne nadzorowane przez wykwalifikowaną załogę, wykonywane są w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego.

 
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000 11 88 56, Kapitał zakładowy 19.500.000 PLN


Port Gdynia